en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Spotkanie z Moniką Szewczyk o nowych zakupach do Kolekcji II Galerii Arsenał

Spotkanie z Moniką Szewczyk o nowych zakupach do Kolekcji II Galerii Arsenał

05.12.2018 / 16:45
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Kuratorka: Kurator: Monika Szewczyk
A+
A-
Galeria Arsenał zaprasza serdecznie na spotkanie z Moniką Szewczyk, dyrektorką instytucji, poświęcone nowym pracom zakupionym w 2018 roku do Kolekcji II Galerii Arsenał

5 grudnia (środa), godz. 16:45
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
wstęp wolny
Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku nie jest zbiorem jednolitym, tak jak niejednolita jest sztuka przełomu XX i XXI wieku. Prezentuje najważniejsze zjawiska w sztuce polskiej, odzwierciedla ślady przemian, jakie zachodziły w kulturze po okresie transformacji. Jednocześnie – z racji programu Galerii – obrazuje również tendencje i zmiany rysujące się w sztuce Białorusi, Ukrainy, Czech czy Armenii.

Kolekcja II Galerii Arsenał jest stosunkowo młoda – pierwsze zakupy dokonane przez Galerię na rzecz tego zbioru miały miejsce w roku 1992. Od tego czasu Kolekcja II gromadzi prace artystów polskich i zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo-Wschodniej) powstałe po roku 1989. Na ten zbiór składa się około 250 pozycji: malarstwo, obiekty, instalacje, wideo, fotografie, rysunek i prace efemeryczne – idee.

Od 2005 roku Kolekcja II była zasilana przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, które w ramach programu „Znaki Czasu” współtworzyło ten zbiór – od tego momentu traktowany jako wspólny. Zakupy dzieł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, budżetu Miasta Białystok oraz zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy bardzo nieznacznym udziale sponsorów prywatnych i sporadycznych przypadkach darów od artystów.
W roku 2016 Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zakończyło swoją działalność, formalnie przekazując swoje zbiory na rzecz Galerii Arsenał.

Kolekcja II znajduje się pod stałą opieka konserwatorską, została opisana i zdigitalizowana. Na jej temat ukazał się szereg tekstów krytycznych, a Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych wydało dwie książki jej poświęcone (Kamil Kopania, Arsenał sztuki, Białystok 2006 oraz Izabela Kopania, Zbiór otwarty / Open Set, Białystok 2012). Zbiory prezentowane są na licznych wystawach organizowanych w kraju i za granicą.

Zrealizowano ze środków budżetu Miasta Białegostoku

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury