en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Pokazy filmów Józefa Robakowskiego w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Pokazy filmów Józefa Robakowskiego w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

06.06.2018 - 07.06.2018
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok oraz Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N (kampus UwB)
Artyści: Artyści: Józef Robakowski
Współpraca: Współpraca: Katarzyna Niziołek
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Eliza Urwanowicz-Rojecka
A+
A-
Galeria Arsenał i Uniwersyteckie Centrum Kultury zapraszają na otwarte pokazy prac Józefa Robakowskiego z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

JÓZEF ROBAKOWSKI. Niech żyje sztuka!*
6 czerwca 2018, godz. 11-18
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2

7 czerwca 2018, godz. 11-18
Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowiskiego 1N (kampus UwB)

Józef Robakowski, jeden z prekursorów sztuki wideo w Polsce, doskonale wykorzystuje i demaskuje manipulacyjne własności mediów. Konsekwentnej drodze twórczej artysty towarzyszyły zawsze badania relacji między nim – artystą/podmiotem – a filmem, narzędziem wyrazu, którym się posługuje. Do kamery filmowej, a później kamery wideo artysta podchodził w sposób bardzo osobisty, a sam film określał mianem „projekcji myśli filmującego”. Interesowały go kreacyjne własności medium, a także stwarzane przez nie możliwości nowego spojrzenia na rzeczywistość. Kwestie społeczno-polityczne, dochodzące do głosu w jego pracach, pojawiają się niejako na marginesie obserwacji filmowego medium i otaczających artystę realiów. …
Fragment pochodzi z książki: I. Kopania, „Zbiór otwarty. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych", Białystok 2012

Prezentacja prac Józefa Robakowskiego z Kolekcji II ukazują szerokie spektrum jego twórczości, od prac powstałych w ramach Warsztatu Formy Filmowej, po działania spod szyldu „kina własnego”, „sztuki jako pola energetycznego”, czy „sztuki politycznej, wyłączającej politykę”.
Pokaz w Galerii Arsenał, będzie zorganizowany wokół tych haseł istotnych w twórczości artysty, prezentacja w Uniwersyteckim Centrum Kultury będzie zaś chronologicznym pokazem wybranych wideopreformansów.
W miejscach projekcji będzie można skorzystać z „otwartych czytelni”, z publikacjami dotyczącymi twórczości artysty oraz katalogami do wystaw.
Koncepcja pokazu i wybór prac: Katarzyna Niziołek, Eliza Urwanowicz-Rojecka

Program projekcji 6 czerwca:
Warsztat Formy Filmowej
Józef Robakowski, Dla Warsztatu Formy Filmowej: "Bliżej - Dalej", z cyklu "Dedykacje", 1984, wideoperformans, 4 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Sztuka jako „pole energetyczne”:
Józef Robakowski, "Moje videomasochizmy II", 1990 , wideoperformans, 4 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
„Kino własne”
Józef Robakowski, "Z mojego okna", 1978–1999, wideoperformans, 20 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Józef Robakowski, "Dotknięcie Józefa", 1989 , wideo, 18 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
„Sztuka polityczna, wyłączająca politykę”:
Józef Robakowski, "Zabawy Polaków", 1989, wideoperformans, 29 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Łączny czas projekcji: 75 minut

Program projekcji 7 czerwca:
Józef Robakowski, "La - Lu La - Lu" z cyklu: "Ćwiczenia dla video", kolor, 1985, wideoperformans, 2min, , praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Józef Robakowski, "Samochody, samochody!", z cyklu "Ćwiczenia dla video", kolor, 1985, wideoperformans, 2 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Józef Robakowski, "Taniec z drzewami", 1985, wideoperformans, 2 min 30 s
Józef Robakowski, "Party z Lutosławskim", 1987, wideoperformans 27 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Józef Robakowski, "Pieśń nastroju", 1987, wideoperformance, 1 min 30 sec, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Józef Robakowski, "Chodź do mnie", 1989/90, wideoperformans, 5 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Józef Robakowski, "Testament P. Józefa", 1990, wideoperformans, 4 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Józef Robakowski, "Arnolvideofini" - 1434-1992, 1992, wideoperformans, 11 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Józef Robakowski, "Okulary", 1992, wideoopowiadanie, 9 min, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Józef Robakowski, "Rozmyślania przy lizaniu", 2007, wideoperformans, 6 min 5 s, praca z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku
Łączny czas projekcji: 70 minut

Źródła:
M. Abramović, F. Cavalucci, B. Czubak, H.U. Obrist, Józef Robakowski. "Nearer-Farther", Mousse Publishing; Profile Foundation; Centro per l’Arte Conteporanea Luigi Pecci, Prato, 2017
M. Jachuła, T. Maier (red.), "Józef Robakowski", Ludlow 38 / Spector Books, Lipsk 2011
I. Kopania, "Zbiór otwarty. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych", Galeria Arsenał, Białystok 2012
Karol Sienkiewicz, "Józef Robakowski. Życie i twórczość", http://culture.pl/pl/tworca/jozef-robakowski html [data dostępu: 6 kwietnia 2018]
Józef Robakowski, "Życiorys", http://www.robakowski.eu/biografia.html [data dostępu: 6 kwietnia 2018]
 
 * Nazwa PIELRZYMKI ARTYSTYCZNEJ, której współorganizatorem był Józef Robakowski, Łódź, 1983


Józef Robakowski

Artysta, historyk sztuki, autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu ważnych zdarzeń i multimedialnych akcji artystycznych. Kurator i właściciel Galerii Wymiany.
Urodził się 20 lutego 1939 roku w Poznaniu. 
Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970 -1981 był wykładowcą i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej. W 1995 roku powrócił do pracy na tej uczelni, gdzie obecnie prowadzi pracownie działań multimedialnych.
Współzałożyciel grup artystycznych, podejmujących eksperymentalne działania, m.in.: 
OKO (1960), 
STKF PĘTLA (1960-1966), 
ZERO-61 (1961-1969), 
KRĄG (1965-1967) 
oraz powołanego w 1970 roku w Łodzi zespołu pn.: Warsztat Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992).

Bieżące wydarzenia

22.05 - 25.05

Tydzień Radykalnej Obfitości w ramach 34. DSW