en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Panel dyskusyjny „Sztuka – sprawstwo – rzeczywistość”

Panel dyskusyjny „Sztuka – sprawstwo – rzeczywistość”

10.06.2017 / 11:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
A+
A-
Galeria Arsenał zaprasza serdecznie na panel dyskusyjny
Sztuka – sprawstwo – rzeczywistość
towarzyszący wystawie „Jest tak, jak się Państwu wydaje”
10 czerwca 2017, godz. 11.00
Galeria Arsenał ul. A. Mickiewicza 2, Białystok

Spotkanie będzie poprzedzone oprowadzaniem autorsko-kuratorskim, tłumaczonym na polski język migowy
 
W dyskusji udział wezmą:
prof. Marek Krajewski
dr Mateusz Skrzeczkowski
Stach Szabłowski
 
Spotkanie poprowadzi:
dr hab. Iwona Kurz

Jednym z obszarów tematycznych ekspozycji „Jest tak, jak się Państwu wydaje” jest nieprzystawalność naszych wyobrażeń do rzeczywistości oraz potencjał sztuki współczesnej jako narzędzia jej rozumienia. Kolejnym wątkiem pojawiającym się w ramach wystawy jest próba przepracowania samego pojęcia sztuki, badania jej granic formalnych i instytucjonalnych.
 
Prezentowane na wystawie prace często nie są tym, czym się wydają. Czasem, udając proste przedmioty, zawierają w sobie złożone narracje; innym razem, pokazując skomplikowane procesy, komunikują proste treści. Niekiedy bazują na koncepcjach filozoficznych czy naukowych, kiedy indziej wynikają z prostych intuicji – ale wszystkie dotyczą interpretacji rzeczywistości i subtelnej granicy między nią samą a naszymi o niej indywidualnymi i zbiorowymi wyobrażeniami.
 
Artyści w ramach wystawy przypominają nam m.in. o tym, że sztuka bardzo często wymyka się klasyfikacjom, analogiom i że być może w tej różnorodności tkwi jej siła. Poprzez umiejętne żonglowanie nieoczywistością formy, materiału i treści ukazują także całe spektrum potencjału artystyczno-estetycznego oraz społecznego sztuki współczesnej, jej nośności symbolicznej, a także zdolności krytycznych i możliwości wchodzenia w dialog bądź spór z rzeczywistością. Niejednokrotnie jeszcze bardziej niuansując złożoność rzeczywistości, poszerzają nam jej ogląd, przeformułowują nasze sposoby jej postrzegania, dają nowe umiejętności i narzędzia interpretacyjne.
 
Warto w tym miejscu na nowo zadać sobie pytania o pośrednie bądź bezpośrednie możliwości oddziaływania sztuki na rzeczywistość społeczno-kulturową, o jej skomplikowane z nią związki, a także o to, czy analiza i interpretacja dzieła sztuki jest kluczem do jego zrozumienia, czy też sztuka wymyka się próbom uchwycenia swojej istoty i jest tylko taka jaka się nam wydaje…


prof. dr hab. Marek Krajewski
Socjolog, profesor UAM w Poznaniu (Instytut Socjologii). Autor licznych artykułów dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki oraz książek: Kultury kultury popularnej (Poznań 2003), POPamiętane (Gdańsk 2006), Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej (Warszawa 2010, wspólnie z R. Drozdowskim), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto (Warszawa 2012, wspólnie z R. Drozdowskim, M. Frąckowiakiem, Ł. Rogowskim), Są w życiu rzeczy... (Warszawa, 2013). Redaktor i współredaktor naukowy książek: W stronę socjologii przedmiotów (Poznań 2005), Prywatnie o publicznym. Publicznie o prywatnym (Poznań 2007), Wyobraźnia społeczna. Horyzonty – źródła – dynamika (Poznań 2008), Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości (Warszawa 2010), Niewidzialne miasto (Warszawa 2012), Incydentologia (Warszawa 2016). Kurator Zewnętrznej Galerii AMS (1998–2004) oraz pomysłodawca projektu „Niewidzialne miasto”.
 
dr hab. Iwona Kurz
Historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, od 2012 roku wicedyrektorka Instytutu Kultury Polskiej, wcześniej kierująca Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej (2006–2014). Współpracuje także z Zespołem Kultury XIX wieku i Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała.
 
dr Mateusz Skrzeczkowski
Zastępca dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pracuje naukowo nad takimi zagadnieniami, jak: (est)etyczny wymiar świadectw Zagłady, nie-rzeczy-wisty język obrazów, ożywione-nie-ożywione jako posthumanistyczny motyw w literaturze i sztuce. Prowadzi m.in. zajęcia ze sztuki współczesnej, estetyki, interpretacji, autotematyczności w sztuce czy pamięci Holocaustu.

Stach Szabłowski
Jak pisze o sobie: „Wędrowny krytyk, kurator i historyk sztuki z Warszawy”.  Autor koncepcji kuratorskich kilkudziesięciu wystaw i projektów artystycznych. Publikuje w prasie głównego nurtu, w wydawnictwach branżowych i katalogach wystaw. Kurator (wspólnie z Ewą Gorządek) wystawy Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujzadowski).

Powiązane Wystawy

09.06 - 17.08

Jest tak, jak się Państwu wydaje

Panel dyskusyjny „Sztuka – sprawstwo – rzeczywistość”