en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Nowe prace w Kolekcji II Galerii Arsenał

Nowe prace w Kolekcji II Galerii Arsenał

15.12.2017 - 31.01.2018
A+
A-
Prace m.in. Piotra Uklańskiego, Mirosława Bałki i Katarzyny Krakowiak oraz Witka Orskiego zasiliły w 2017 roku Kolekcję II Galerii Arsenał w Białymstoku. Były to zarówno zakupy dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Białystok (łączna kwota dotacji: 229.200 zł), jak również darowizny od artystów.
Galeria kupiła jedną część dyptyku wielkoformatowych fotografii Piotra Uklańskiego, Bez tytułu (Solidarność) z 2007 roku. Utworzony pod kierunkiem artysty, z kilku tysięcy żołnierzy, charakterystyczny logotyp Solidarności został sfotografowany w dwóch ujęciach (zwartym i rozproszonym) w szczególnym miejscu – na terenie Stoczni Gdańskiej, kolebce ruchu solidarnościowego.

Uważamy, że to bardzo ważna praca wybitnego i znanego w świecie artysty, która jest bardzo mocno osadzona w kontekście Polski, praca, którą z pewnością będziemy prezentować na wystawach w kraju i za granicą, gdyż jej narodowa symbolika jest tak silna i wielopłaszczyznowa, że wpisuje się w różne narracje obecne w naszej kolekcji. Drugą część dyptyku – ujęcie zwarte – Galeria planuje zakupić w 2018 r.

Dwie prace z cyklu „Dziury w ziemi” Witka Orskiego to kolejne tegoroczne zakupy: Dziura w ziemi (6x4,5), 2015 oraz Dziura w ziemi (135), 2015 były prezentowane na wystawie indywidualnej Witka Orskiego w Galerii Arsenał w Białymstoku (od 20 stycznia do 23 lutego 2017). To czarno-białe, szaro-szare, o niskim kontraście, oszczędne, małomówne zdjęcia, przedstawiające wykopane doły. "Dziury w ziemi" to cykl oparty o bardzo surową, jasno uporządkowaną i analityczną koncepcję. Fotografie przedstawiają dokumentację pewnego działania, mamy tu do czynienia z najprostszą i prawdopodobnie jedną z pierwszych prac, jaką człowiek wykonywał w ogóle.

Trzecie zdjęcie z cyklu „Dziury w ziemi” (Dziura w ziemi (6x9), 2015) zostało podarowane Galerii Arsenał przez autora. Do naszej kolekcji trafiło również 6 grup neonów pod wspólną nazwą „Jutro nie przyjdzie nigdy” autorstwa Mirosława Bałki i Katarzyny Krakowiak. Neony były prezentowane na wystawie obojga artystów pod tym samym tytułem, która miała miejsce w Galerii Arsenał w dniach 25 listopada 2016 – 05 stycznia 2017. Neony przedstawiają słowa (np. „BEZ SENSU”, „MOJA KREW”, „WYJŚĆ”) oraz znaki; towarzyszy im niski, niepokojący dźwięk wydobywający się z głośnika.

Jak twierdzi kurator wystawy, Marek Wasilewski, „projekt Katarzyny Krakowiak i Mirosława Bałki jest pytaniem o znaczenie słów i znaków, którymi się komunikujemy, ale nie porozumiewamy. Tytuł wystawy sugeruje niemożliwość dalszej narracji, niemożliwość spełnienia się przyszłości w momencie przekreślenia teraźniejszości”.

Kolekcja Galerii Arsenał wzbogaciła się również o pracę młodego ukraińskiego artysty Davida Chichkana Przekraczanie granic 2 (Ukraina – Polska) z 2017 r. (dar od artysty). Chichkan „posługuje się w niej grafem znanym z internetowych testów na prawicowość/ lewicowość, określających nasze poglądy polityczne. Sytuuje na nim portrety anonimowych osób z Polski i Ukrainy, na tyle typowe, że każdy może spróbować odnaleźć w nich siebie i starać się umieścić na politycznym spektrum. Gdzie przebiega we współczesnych społeczeństwach, polskim i ukraińskim, granica pomiędzy prawicą i lewicą, konserwatyzmem i progresywizmem?” (Agata Pyzik). Praca została stworzona specjalnie na wystawę „Uwaga! Granica” eksponowaną od 2 września do 13 października 2017 r. w Galerii Arsenał elektrownia.

Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku nie jest zbiorem jednolitym, tak jak niejednolita jest sztuka przełomu XX i XXI wieku. Prezentuje najważniejsze zjawiska w sztuce polskiej, odzwierciedla ślady przemian, jakie zachodziły w kulturze po okresie transformacji. Jednocześnie – z racji programu Galerii – obrazuje również tendencje i zmiany rysujące się w sztuce Białorusi, Ukrainy, Czech czy Armenii. Na ten zbiór składa się około 300 pozycji: malarstwo, obiekty, instalacje, wideo, fotografie, rysunek i prace efemeryczne – idee.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zrealizowano ze środków budżetu Miasta Białegostoku