en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Moduł D. Podlasie - szkolenie z dostępności instytucji dla kadr kultury

Moduł D. Podlasie - szkolenie z dostępności instytucji dla kadr kultury

01.07.2019 - 05.08.2019 / 9:00-16:15
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Justyna Kołodko-Bietkał
A+
A-
Fundacja Kultury bez Barier we współpracy z Galerią Arsenał zaprasza kadry kultury z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w projekcie "Moduł D. Podlasie"

Link do formularza rejestracyjnego: http://bit.do/moduld
Rekrutacja trwa do 12 czerwca.
Na czym polega projekt?
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry kultury oraz zainicjowanie stworzenia oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych województwa podlaskiego.
Dla kogo jest ten projekt?
Dla osób tworzących ofertę kulturalną w województwie podlaskim - edukatorów i edukatorek, animatorek i animatorów kultury, działaczek i działaczy społecznych.
Czego się spodziewać?
➡️ Etap 1
Podczas cyklu 4 spotkań uczestnicy i uczestniczki zapoznają się ze specyfiką pracy i metodami dostosowania działań kulturalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (lipiec/sierpień 2019).
➡️ Etap 2
Po zakończeniu szkoleń uczestniczki i uczestnicy przygotują dedykowane wydarzenia w reprezentowanych przez siebie instytucjach i/lub organizacjach (sierpień 2019).
Udogodnienia umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami udział w działaniach zostaną sfinansowane ze środków projektu.
---
Plan:
Wszystkie szkolenia odbędę się w Galerii Arsenał w Białymstoku. (Organizacja i koszt dojazdu do miejsc szkolenia jest po stronie uczestnika/uczestniczki).
Terminy i tematy szkoleń:
1 lipca 2019
9:00 - 12:15 - Praca z osobami g/Głuchymi i słabosłyszącymi. Prowadzenie: Paulina Gul
13:00 - 16:15 - Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Prowadzenie: Izabela Sopalska-Rybak (Fundacja Kulawa Warszawa)
15 lipca 2019
9:00 - 16:15 - Praca z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Prowadzenie: Monika Dubiel i Marta Piwowarska
29 lipca 2019
9:00 - 16:15 - Praca z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzenie: Aleksandra Sztajerwald
5 sierpnia 2019
9:00 - 16:15 - Przygotowanie dostępnej oferty kulturalnej. Prowadzenie: Anna Żórawska i Marta Piwowarska
Warunkiem udziału w projekcie jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach.
---
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uczestnicy zobowiązują się do zorganizowania dowolnego wydarzenia zaadresowanego dla osób z niepełnosprawnością po zakończeniu cyklu szkoleń.
Przygotowanie udogodnień umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami udział w wydarzeniach zostanie sfinansowane ze środków projektu "Moduł D. Podlasie"
Szkolenia będą tłumaczone na PJM - jeżeli będzie taka potrzeba.
O przyjęciu na szkolenie uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej 20 czerwca 2019.
W razie pytań lub wątpliwości, chętnie pomożemy. Prosimy o kontakt:
Marta Piwowarska - marta@kulturabezbarier.org lub tel./SMS 669 401 401

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019