en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Konkurs plastyczny „Ja i książka. Moje najpiękniejsze wspomnienie”

Konkurs plastyczny „Ja i książka. Moje najpiękniejsze wspomnienie”

29.04.2019 - 14.05.2019
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13 (wejście od ul. Świętojańskiej)
A+
A-
Galeria Arsenał zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Ja i książka. Moje najpiękniejsze wspomnienie” towarzyszącym Festiwalowi Książki Artystycznej dla Dzieci
Celem konkursu jest stworzenie w przestrzeni Festiwalu „galerii na ścianie”, na której zostaną zaprezentowane prace wykonane przez dzieci i inspirowane hasłem: „Ja i książka. Moje najpiękniejsze wspomnienie.”

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną pracę.

Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, komiks, techniki mieszane lub inne) w maksymalnym formacie papieru A3. Z uwagi na charakter prezentacji prac (umieszczenie na ścianie), konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Organizatorem konkursu jest Galeria Arsenał w Białymstoku. Zgłoszenia można wysyłać pocztą na adres: Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok lub złożyć osobiście na portierni Galerii Arsenał w kopercie (z dopiskiem FKAD) w godz. 9-16. Prace przyjmujemy od poniedziałku, 29 kwietnia do wtorku, 14 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Każda praca musi być na odwrocie opatrzona informacjami o autorze napisanymi wyraźnie i w czytelny sposób: imię i nazwisko autora, wiek oraz kontakt do rodzica / opiekuna prawnego.

Zamierzeniem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez przywoływanie miłych wspomnień związanych z książką.
Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone gadżetami związanymi z Festiwalem Książki Artystycznej dla Dzieci, które zostaną wręczone uczestnikom podczas imprezy (odbiór nagród 18-19.05.2019 w godz. 10-18 w Galerii Arsenał elektrownia przy recepcji). Zwrot prac jest możliwy, ale wymaga indywidualnego ustalenia szczegółów z obsługą Festiwalu.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: www.galeria-arsenal.pl oraz pod numerem telefonu: +48 85 742 03 53.

Zapraszamy do zabawy!

Powiązane Wydarzenia

18.05 - 19.05

Festiwal Książki Artystycznej dla Dzieci 2019