en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Konferencja PODMIOT/PRZESTRZEŃ/WSPÓLNOTA NO. 2

Konferencja PODMIOT/PRZESTRZEŃ/WSPÓLNOTA NO. 2

21.06.2018 - 22.06.2018 / 9-17:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Współpraca: Współpraca: Michał Krot
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Eliza Urwanowicz-Rojecka
A+
A-
Konferencja PODMIOT/PRZESTRZEŃ/WSPÓLNOTA NO. 2 jest kontynuacją filozoficznej refleksji nad relacją między tytułowymi zmiennymi: nad kondycją podmiotowości wpisanej w kontekst przestrzeni i wspólnoty; znaczeniem wspólnoty w perspektywie podmiotowości i przestrzeni; przestrzeni w obliczu podmiotu i wspólnoty. Fluktuujące warunki naszej rzeczywistości społeczno-politycznej wymagają interdyscyplinarnej analizy oraz interpretacji. Filozof, socjolog, prawnik, artysta - czy dzięki odmiennemu podejściu i współpracy mają szansę odnaleźć tkankę łączną w dzisiejszym patchworkowym świecie? Cel tej kolektywnej refleksji jest wyznaczony potrzebą zrozumienia zmian zachodzących w szeroko pojętej sferze publicznej. Relacje społeczne, działanie polityczne, idea dobra wspólnego, idea miasta, idea wspólnoty zdają się wymykać tradycyjnym ujęciom i definicjom. W konsekwencji poczucie zagubienia i osamotnienia z indywidualnego wyobcowania przekształca się w chorobę cywilizacyjną. Globalny konsumpcjonizm, natychmiastowa satysfakcja to miraże lepszego życia, przysłaniające obywatelską niemoc decyzyjną. Miraże, które cenny dla życia jednostki i wspólnoty pluralizm przekształcają w niebezpieczny partykularyzm. Powstaje zatem pytanie, czy jesteśmy w stanie zrozumieć świat, w którym żyjemy, a poprzez zrozumienie, czy możemy go zmienić, czy pozostaje nam już jedynie dostosować się do tempa zmian i pogodzić się z brakiem możliwości realnego wpływu na warunki, w których żyjemy, na formę i treść kategorii podmiotu/przestrzeni/wspólnoty?


Program:

Czwartek 21.06.2018
9:00 – powitanie
PODMIOT – prowadzenie: Jolanta Sawicka
9:15 – 9:35 – Michał Krot (UwB) – Podmiot wobec przestrzeni metafizycznej. Unarzędziowienie Heideggerowskiej wykładni pojęcia „metafizyka”
9:40 – 10:00 – Mateusz Wojda (UW) - Podmiot jako konstrukt społeczny. Teoria performatywności płci Judith Butler
10:05 – 10:25 – Jarosław Młynarczyk (UwB) – Problem podmiotu w przestrzeni społeczeństwa masowego w świetle wybranych kategorii teoretycznych Martina Heideggera i Ericha Fromma
10:30 – 11:00 – pytania i dyskusja
11:00 – 11:15 – przerwa
PRZESTRZEŃ – prowadzenie: Justyna Rembiszewska
11:15 – 11:35 – Maciej Zajączkowski (SGH) - Prawo do samostanowienia w XXI wieku – studium przypadku Kurdystanu
11:40 – 12:00 – Katarzyna Gryc (UW) - Tradycja a współczesność - społeczeństwo konfucjańskie wobec zmian
12:05 – 12:25 – Daria Chibner (UW) - Podmiot chodzący w przestrzeni
12:30 – 12:50 – pytania i dyskusja
12:50 – 13:00 – przerwa
WSPÓLNOTA – prowadzenie: Michał Krot
13:00 – 13:20 – Justyna Rembiszewska (UwB) – Dyskurs neoliberalny a współczesny etos pracy
13:25 – 13:45 – Aneta Bura (PW) - Współczesne formy współzamieszkiwania w Polsce i Europie
13:50 – 14:10 – Iwona Kulesza-Woroniecka (UwB) – Rodzina jako wspólnota – kiedyś i dziś
14:15 – 14:45 – pytania i dyskusja
OBIAD
14:45 – 15:30 – obiad – Restauracja Arsenał – ul. A. Mickiewicza 2
WYKŁAD PLENARNY
15:30 – 17:00 – prof. Maciej Gdula

Piątek 22.06.2018
9:00 – powitanie no. 2
PODMIOT - prowadzenie Jolanta Sawicka
9:15 – 9:35 – Robert Ignatowicz (UW) - Podmiotowość jako wyzwanie. O paradoksach pewnej kategorii filozoficznej
9:40 – 10:00 – Jakub Wolak (UW, UJ) - Emancypacja jednostki wobec racjonalności technicznej. Próba genealogii alienacji
10:05 – 10:25 – Piotr Rutkowski (UW) - Podmiotowość państwa we współczesnym świecie.
Globalizacja a sterowność
10:30 – 10:55 – pytania i dyskusja
11:00 – 11:15 – przerwa
PRZESTRZEŃ/WSPÓLNOTA - prowadzenie Michał Krot
11:15 – 11:35 – Konrad Wyszkowski (UW) - Na ile przestrzeń jest koniecznym komponentem definicji państwa?
11:40 – 12:00 – Jakub Sęczyk (UWr) - „Bo jestem z drugiego brzegu, obcy,/ żywy,/ niedostrzeżony”. Wspólnota nagiego życia i postawa bioetyczna w Requiem dla Saddama Husajna i innych wierszach dla ubogich duchem Konrada Góry
12:05 – 12:25 – Aleksandra Wójtowicz (UW) - Kształtowanie podmiotowości politycznej poprzez legislację - przestrzeń publiczna i społeczeństwo w państwach arabskich
12:30 – 12:50 – pytania i dyskusja
12:50 – 13:00 – przerwa
WYKŁAD PLENARNY
13:00 – 13:30 – prof. Małgorzata Kowalska
13:30 – 13:50 – pytania i dyskusja
13:50 – 14:00 – przerwa
WSPÓLNOTA - prowadzenie Jutyna Rembiszewska
14:00 – 14:20 – Justyna Szlachta - Misztal (UW) - Świadomość odrębności kulturowej (etnograficznej) jako cecha konstytuująca podmiotowość zbiorową - przykład społeczności (górno)śląskiej
14:25 – 14:45 – Jolanta Sawicka (UW) – Populistyczna wizja wspólnoty
14:50 – 15:10 – pytania i dyskusja
WYKŁAD PLENARNY
15:10 – 15:40 – prof. Sławomir Raube
15:40 – 16:00 – pytania i dyskusja
16:00 – 16:10 – podsumowanie
OBIAD
16:10 – 17:00 – obiad – Restauracja Arsenał – ul. A. Mickiewicza 2
18:00 – wernisaż wystawy Kontrakt rysownika w Galerii Arsenał
20:00 – koncert duetu Język prywatny w pubie Hary – ul. Warszawska 29


Konferencja organizowana we współpracy z Galerią Arsenał, Kołem Naukowym Filozofów UwB oraz Kołem Naukowym Filozofii Antropologicznej UW.

Bieżące wydarzenia

22.05 - 25.05

Tydzień Radykalnej Obfitości w ramach 34. DSW