en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Sergey Shabohin, Store

Sergey Shabohin, Store

A+
A-
Sergiej Shabohin, Store, 2011

instalacja
praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Katalog prac

Artyści