en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Wojciech Gilewicz. Hanoi Hello!

20.08.2019 - 10.10.2019

Wojciech Gilewicz. Hanoi Hello!

20.08.2019 - 10.10.2019
Otwarcie: Otwarcie: 20.08.2019
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał w Białymstoku, Centrum Handlowe ALFA, Hort Cafe, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Namaste Bio Organic Shop, Pasmanteria Hobbystyczna, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Muzeum Wojska
Artyści: Artyści: Wojciech Gilewicz
Kuratorka: Kurator: Aleksandra Kluczyk
Współpraca ze strony Galerii: Współpraca ze strony Galerii: Sylwia Narewska, Ewa Tatar (pomysł ekspozycyjny)
A-
A+
Filmy Wojciecha Gilewicza powstawały podczas jego podróży po Azji (2008–2018). Są dokumentami subiektywnego spojrzenia na krajobraz (miejski, wiejski) i przyrodę, w które artysta stopniowo wnika. Każdy z nich jest odrębnym dziełem, ale razem tworzą spójną narrację o uprzywilejowanej pozycji „obcego”. Nie udają, że mówią o innych, ale posługują się zanurzeniem w kulturze innego kraju jak lustrem, w którym można poddać w wątpliwość własne działania i bliżej przyjrzeć się osiągnięciom. Artysta testuje publiczną percepcję, zachęcając do aktywnej obserwacji otaczającej nas ikonosfery i do odkrywania sztuki w jednoczesnym rozpadzie i odnawianiu się życia codziennego. Cała prezentacja opowiada o tym, czym jest podróżowanie, a jednocześnie sama jest podróżą po mieście.

>>> Otwórz mapę z opisami filmów

Jak poruszać się w tradycji tak odmiennej od naszej jak tradycja Dalekiego Wschodu?
Jak ewoluują nasze zasady w zetknięciu z inną kulturą?
Czy można wyjść poza własne kody, przekroczyć granice?
Czy rzeczywiście trzeba coś stworzyć, pozostawić po sobie ślad?
Czy patrząc na tradycyjny japoński drzeworyt, należałoby zadać pytanie o to, jakie będą skutki naszych działań dla przyrody?
Czy zaczerniony śnieg stanie się na powrót biały, czy nadal będzie wiódł swój śnieżny żywot? Czy woda pozbawiona przejrzystości nadal będzie wiodła żywot czystej wody?
Czy nasze działania nie są zanadto zanieczyszczające dla tak delikatnych struktur?
Czy człowiek, choćby nawet artysta, powinien ingerować w harmonijnie funkcjonujące środowisko lub je zmieniać?
Co jest wyznacznikiem harmonii?
Czyż człowiek nie powinien powstrzymać się od działania, ponieważ ma naturę medytacyjną, refleksyjną?
Czyż pierwszym powołaniem sztuki nie jest rozpoznawanie swoich własnych narcystycznych zapędów i powściąganie ich?
Czyż najwyższą sztuką nie jest poprzestanie na pojedynczej kresce, zapanowanie nad swoją potrzebą działania, choćby anonimowego?
 
Takie pytania stawia pisarka Jeanne Truong w tekście Translations, pisząc o pracy wideo Akiyoshidai Wojciecha Gilewicza.
Katalog do wystawy ukaże się na początku 2020 roku.
 
Miejsca projekcji: Galeria Arsenał w Białymstoku, Centrum Handlowe ALFA, Hort Cafe, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Namaste Bio Organic Shop, Pasmanteria Hobbystyczna, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Muzeum Wojska
Mapy-przewodniki dostępne we wszystkich powyższych lokalizacjach

Wydarzenia towarzyszące:
Postturyzm, czyli świadomość globalnych współzależności
Panel dyskusyjny we współpracy z Instytutem Działań Miejskich
12.09.2019, 18.30–20, Alfa Centrum, ul.Świętojańska 15, CO-WORKING II piętro, przy sklepie TOTEM, wstęp wolny
 
Postkolonializm czy postturyzm?
Nadużycia języka sztuki w wymiarze społecznym
Warsztaty dla młodzieży z Wojciechem Gilewiczem
13.09.2019, 10–14, Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2
wstęp wolny
obowiązują zapisy: a.kluczyk@galeria-arsenal.pl
 
Kolejne odsłony wystawy:
Galeria Labirynt w Lublinie (11.10–10.11.2019)
Pier-2 Art Center w Kaohsiung na Tajwanie (12.28.2019–01.12.2020)