en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Warsztaty w PJM "Ogród Mojej Wyobraźni"

Warsztaty w PJM "Ogród Mojej Wyobraźni"

25.06.2022 / 14:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+
Galeria Arsenał zaprasza na warsztaty w polskim języku migowym "Ogród Mojej Wyobraźni"

Галерея Арсенал запрошує на майстер-клас польською мовою жестів «Сад моєї уяви»

(Версія українською мовою нижче)Warsztaty mają na celu rozwinięcie wyobraźni. Zbadamy, jak działają emocje wywoływane przez czynniki zewnętrzne. Przyjrzymy się typom emocji, które się w nas pojawiają w odniesieniu do przedmiotów, osób, zjawisk z najbliższego otoczenia, ale też tym, które pojawiają się podczas własnego procesu twórczego. Spróbujemy zagłębić się w swoje wnętrze i poczuć jakie uczucia budzą w nas prace ukraińskiej artystki Kateryny Lysovenko.
Podczas działań plastycznych rozwiniemy swoją indywidualną ekspresję za pomocą techniki kolażu oraz malarstwa akwarelowego.


Warsztaty skierowane do osób dorosłych posługujących się polskim językiem migowym.

Prowadzenie: Justyna Kieruzalska

25.06.2022 (sobota) godzina 14:00
Galeria Arsenał w Białymstoku,
ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
Wielokulturowy Plac ZabawWSTĘP WOLNY

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez
email: i.lizewska@galeria-arsenal.pl
tel. i SMS: 694277616

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest otrzymanie z Galerii Arsenał wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
RegulaminJustyna Kieruzalska - graficzka i ilustratorka. Założycielka studia graficznego UHO, gdzie zajmuje się projektowaniem graficznym i ilustracjami. Ma na koncie kilkanaście wystaw, w tym wystawy indywidualne: „II kreski”, „Nie rozumiem, co mówisz, napisz mi proszę”.  Jako edukatorka i animatorka środowiska Głuchych i współpracowała z Galerią Labirynt w Lublinie, ale także z instytucjami kultury i NGOsami. Działa na rzecz włączania Głuchych w kulturę mainstreamu oraz upowszechniania kultury Głuchych wśród słyszących. Promuje szeroko rozumianą integrację. Należy też do Rady Kultury Miasta Lublina. Została Kobietą na Medal 2020 Gazety Wyborczej. Jest również autorką ilustracji w publikacjach: „Odmienny świat?” Oraz komiksów „Igor i Wehikuł czasu”, „Holokaust”.Майстер-клас має за мету розвиток уяви. Ми будемо досліджувати, як діють емоції, викликані зовнішніми факторами. Розглянемо типи емоцій, які виникають у нас по відношенню до предметів, осіб, явищ з нашого найближчого оточення, а також ті, які виникають під час власного творчого процесу. Ми спробуємо заглибитись у себе та відчути, які відчуття пробуджують у нас роботи української художниці Катерини Лисовенко.
Під час художньої творчості ми будемо розвивати індивідуальне самовираження за допомогою техніки колажу та акварелі.

Майстер-клас скерований до дорослих, які послуговуються польською жестовою мовою.

Ведуча: Юстина Керузальська

25.06.2022 (Субота) година 14:00
Місце проведення: Галерея Арсенал,
вул. Міцкевича 2, Білосток
Мультикультурний Дитячий Майданчик «Арсенал»

ВХІД БЕЗКОШТОВНИЙ! (Запис обов'язковий)

Заявки просимо надсилати на адресу: i.lizewska@galeria-arsenal.pl
телефон і SMS: 694277616

Умовою внесення до списку учасників є отримання зворотного листа від Галереї Арсенал з підтвердженням прийняття заявки. Через обмежену кількість місць порядок подачі заяв є вирішальним.
Просимо зазнайомитись з правовим регулюванням. Участь у майстер-класі рівносильна прийняттю цих правових регулювань.
Правові регулюванняЮстина Керузальська - графічний дизайнер та ілюстратор. Засновниця графічної студії UHO, де займається графічним проектуванням та ілюстраціями. Має декілька виставок, серед яких індивідуальні: «ІІ лінії», « Не розумію, що ти кажеш, напиши мені, будь ласка». Як педагог та аніматор громади глухих, вона співпрацювала з Галереєю "Лабіринт" у Любліні, а також з культурними закладами та НДО. Працює над включенням глухих у головний культурний напрямок та популяризацією культури глухих серед чуючих людей. Просуває широко зрозумілу інтеграцію. Вона також належить до Ради культури міста Любліна. Отримала у 2020 році нагороду Газети Виборчої "Жінка на медаль" . Також вона є автором ілюстрацій у публікаціях: «Інакший світ?» та коміксів «Ігор і машина часу», «Голокост».

Powiązane Wydarzenia

27.05 - 30.06

Wielokulturowy Plac Zabaw Arsenał