en
Menu
Strona główna - Galeria Arsenał

Uczenie-się-przez-działanie. Spotkanie kadr kultury prowadzone przez Jaśminę Wójcik

Uczenie-się-przez-działanie. Spotkanie kadr kultury prowadzone przez Jaśminę Wójcik

23.11.2019
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok
A-
A+
Galeria Arsenał zaprasza na spotkanie kadr kultury prowadzone przez Jaśminę Wójcik

Uczenie-się-przez-działanie 

23.11 (sobota), godz. 11-16
Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
Zapraszamy nauczycieli, edukatorów, mediatorów i animatorów kultury (praktyków i młodych adeptów, także studentów ostatnich lat)
Zapisy: j.bietkal@galeria-arsenal.pl
Liczba miejsc: 20
Wstęp wolny

Działanie ma charakter teoretyczno-praktyczny i służy poznaniu i przetestowaniu narzędzi samoedukacji i edukacji związanych z nowymi pedagogiami.

Spotkanie towarzyszy wystawie DO ZOBACZENIA PO REWOLUCJI! Wystawa na 100-lecie Bauhausu
Vorkurs (kurs wstępny) to jedno z najistotniejszych osiągnięć Bauhausu, zaadoptowane potem przez inne uczelnie artystyczne. Ich pierwotna koncepcja związana z ideą oduczania (złych nawyków) została wypracowana przez Joahnnesa Ittena. Kolejny nauczyciel, Josef Albers zaproponował koncepcję uczenia się przez działanie. Ich celem było wprowadzenie podstawowych zagadnień plastyki i materiałoznawstwa, ale przede wszystkim uwolnienie umysłu przyszłych projektantów z dotychczasowych przyzwyczajeń i skierowanie ich ku niezależności w odkrywaniu potencjału własnego i projektowego, ku wynalazczości, gospodarności i odpowiedzialności. Nauczyciele i nauczycielki współtworzący Bauhaus bardzo mocno inspirowali się formowanymi wówczas teoriami wolnościowych i radykalnych pedagogii. Np. projekty studiującej pod okiem inicjatora sztuki dla dzieci, Paula Klee, autorki przedmiotów użytkowych i edukacyjnych dla dzieci, Almy Siedhoff-Buscher zyskały momentalnie sympatię pedagogów pracujących w duchu Fröbla i Montessori; zaś metody pracy z emocjami wykorzystujące zagadnienia czysto plastyczne były używane w konspiracyjnym nauczaniu w getcie w Terezinie przez Friedl Dicker-Brandeis. Do zobaczenia po rewolucji! Wystawa na 100-lecie Bauhausu stała się pretekstem do postawienia pytania o sztukę jako narzędzie pedagogiczne.


Jaśmina Wójcik: artystka wizualna, reżyserka i edukatorka, której praca skupia się na (nie)widoczności i samoreprezentacji zmarginalizowanych społeczności. Zajmuje się edukacją alternatywną, rozwijając autorskie praktyki w tworzeniu ekspresji artystycznej dzieci. Jednocześnie pracuje nad budową interaktywności w instytucjach kultury, traktując odwiedzających jako współtwórców i rozmówców w dialogu kulturowym.

Od 2011 roku prowadzi multidyscyplinarny projekt społeczno-polityczny z byłymi pracownikami fabryki traktorów Ursus, który obejmuje działania w przestrzeni publicznej, akcje społeczno-artystyczne, spektakle, happeningi, niezależne projekcje filmowe oraz produkcję pełnometrażowego, partycypacyjnego dokumentu kreacyjnego Symfonia Fabryki Ursus.

W oparciu o własne doświadczenia pracy z dziećmi (i studentami uczelni artystycznych) opowie o autorskiej metodzie pracy bazującej na edukacji zanurzonej w naturze, wymianie doświadczeń, podążaniu za dzieckiem/studentem/ką, budowaniu postawy odpowiedzialności obywatelskiej, a także tworzeniu wspólnoty dzieci, rodziców,
nauczycieli/ek i własnym odrzucaniu kalek edukacji sformalizowanej.

Przedstawi także autorski manifest edukacji alternatywnej. Wszystkie te doświadczenia stanowią kontynuację i rozwiniecie idei realizowanych wsród twórców i twórczyń Bauhausu, a także pedagoga Henryka Goldszmita (Janusza Korczaka) czy Marii Montessori.

Powiązane Wystawy

Zbliżenie na dłoń. Wyróżniają się paznokcie ozdobione żółtymi plamami i kropkami.
18.10 - 18.12

DO ZOBACZENIA PO REWOLUCJI! Wystawa na 100-lecie Bauhausu