en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Sztuka nie zna żadnych barier - oferta Galerii Arsenał dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu

Sztuka nie zna żadnych barier - oferta Galerii Arsenał dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu

01.02.2017 - 31.12.2017
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok oraz Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13, Białystok
A+
A-
Głównym celem projektu „Sztuka nie zna żadnych barier” jest ułatwienie dostępu do kultury współczesnej osobom z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Chcemy włączać widzów niewidomych i niesłyszących w rytm życia kulturalnego oraz przekonać odbiorców, że ta sfera życia jest bardzo ważna i może być dostępna dla każdego.
Pragniemy stworzyć program udostępniania wydarzeń artystycznych i budowania długotrwałych relacji z osobami niepełnosprawnymi w obszarze kultury współczesnej. Kierunek, który wybieramy, wpisuje się w ogólnoświatowe trendy projektowania uniwersalnego, czyli dostępnego dla wszystkich odbiorców. Idea projektu opiera się na wyrównywaniu  szans w kontakcie ze sztuką i edukacją kulturalną, na integracji społecznej poprzez włączanie w obieg życia kulturalnego.

Jego koncepcja i program powstały na bazie rocznych doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz współpracy z organizacji pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne. W 2015 roku pracownicy ds. edukacji kulturalnej Galerii Arsenał wzięli udział w warsztatach „Włącz ich w kulturę” poświęconych obsłudze widza z niepełnosprawnością, organizowanych przez Fundację Kultury Bez Barier (w ramach projektu „Włącz ich w kulturę!” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Od tamtej pory Galeria Arsenał zaczęła podejmować działania zwiększające szeroko pojętą dostępność zbiorów, wystaw, spotkań z artystami, warsztatów dla grup widzów z niepełnosprawnościami.

Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami skupiającymi osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności: z Fundacją Szansa Dla Niewidomych, Polskim Związkiem Niewidomych o. Białystok, Spółdzielnią Niewidomych Białystok – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Fundacji AC i Stowarzyszeniem Pomocy Niesłyszącym „MIG ­iem”. W 2015 roku zaczęliśmy organizować  pierwsze oprowadzania z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, po wybranych wystawach sztuki współczesnej prezentowanych w Galerii. Przeprowadziliśmy także dwa wstępne warsztaty artystyczne dla osób niewidzących i niedowidzących. Dodatkowo rozpoczęliśmy współpracę z tłumaczem polskiego języka migowego.  Nasza aktywność została doceniona – Galeria Arsenał została nominowana do ogólnopolskiego konkursu „IDOL 2016” Fundacji Szansa dla Niewidomych w kategorii „Instytucja przyjazna niewidomym i słabowidzącym”.

Zapraszamy na  następujące wydarzenia:
 • ­specjalnie przygotowane edukacyjne oprowadzania po wystawach sztuki współczesnej prowadzone przez kuratorów, artystów oraz specjalistów ds. edukacji kulturalnej (m.in. z audiodeskrypcją oraz tłumaczone na  polski język migowy) oraz edukacyjne materiały pomocnicze związane z wystawami (filmy o wystawach dla osób niesłyszących, tyflografiki dzieł sztuki na wystawach);
 • ­ specjalnie przygotowane warsztaty artystyczno­plastyczne prowadzone przez artystów.
Ważnym aspektem całego projektu będą bezpośrednie spotkania odbiorców z twórcami, artystami czy kuratorami m.in. podczas oprowadzań kuratorsko­autorskich po wystawach oraz podczas warsztatów. Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość dialogu nie tylko z dziełem sztuki, ale także z samym artystą, co umożliwi im aktywne i samodzielne poznawanie sztuki współczesnej. Będzie to również unikatowa szansa dla artystów, by poznać  bliżej sposób odbierania sztuki przez osoby z niepełnosprawnościami. Zależy nam na tym, aby widzom z niepełnosprawnościami umożliwić  komfortowe zwiedzanie wystaw, ale i regularnie włączać ich w życie kulturalne.

W ramach warsztatów odbędą się następujące spotkania:
 • 8.04.2017 godz 15:30 "Fiszki – zapiski" - warsztaty z cyklu "Sztuka nie zna żadnych barier" - prowadzenie: Agnieszka Kołodziejczak i Karolina Jakóbczak
 • 24.06.2017 godz 15:30 "Deafart" - warsztaty z cyklu "Sztuka nie zna żadnych barier" - prowadzenie: Marek Krzysztof Lasecki i Daniel Kotowski
 • 23.09.2017 godz 15:30 "ZetPety - Recycling Design" - warsztaty z cyklu "Sztuka nie zna żadnych barier" - prowadzenie: Grupa ZetPety
 • 6.09.2017 godz 11:00 "Wzornictwo podlaskiej tkaniny ludowej w ceramice" - warsztaty z cyklu "Sztuka nie zna żadnych barier" - prowadzenie: Paulina Horba
 • 19.09.2017 godz 11:00 "Wzornictwo podlaskiej tkaniny ludowej w ceramice" - warsztaty z cyklu "Sztuka nie zna żadnych barier" - prowadzenie: Paulina Horba
 • 04.10.2017 godz 11:00 "Wzornictwo podlaskiej tkaniny ludowej w ceramice" - warsztaty z cyklu "Sztuka nie zna żadnych barier" - prowadzenie: Paulina Horba
 • 5.10.2017 godz 15:30 "Linoryt" - warsztaty graficzne z cyklu "Sztuka nie zna żadnych barier" - prowadzenie: Wiesław Jurkowski
 • 26.10.2017 godz 12:00 "Linoryt" - warsztaty graficzne z cyklu "Sztuka nie zna żadnych barier" - prowadzenie: Wiesław Jurkowski
Wystawy prezentowane w Galerii Arsenał, do których realizowane będą oprowadzania oraz materiały pomocnicze to m.in.:
 • ­ Sputnik Photos. Stracone Terytoria. Nowy koniec
 • ­ Blue Republic. Made in Blue Republic 
 • ­ Anna Panek. Grundlagen 
 • ­ Zuza Golińska i Magdalena Łazarczyk. Niewidzialna ściana 
 • ­ Detsky sen 
 • ­ Jest tak, jak się Państwu wydaje 
 • ­­ Open Group. Ze względu na okoliczności
 • Uwaga! Granica
 • Kino-­oko. Wokół Wiertowa i konstruktywizmu
 • Centralna, Środkowo - Wschodnia
 • Obraz wewnętrzny
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny

O Partnerach

Fundacja Szansa dla niewidomych
Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Ich działania     koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu.Fundacja poza swoją główną siedzibą w Warszawie, posiada szesnaście tyflopunktów (od słowa typhlos, niewidomy) w dużych miastach wojewódzkich. Będziemy współpracować  z tyflopunktem w Białymstoku. Każdy tyflopunkt prowadzi specjalistyczne poradnictwo skierowane do osób niewidomych, niedowidzących oraz ich rodzin. Z konsultacji korzystają również przedstawiciele instytucji i organizacji, które mają za zadanie im pomagać. W każdym z tyflopunktów znajdują się niezwykłe urządzenia, dzięki którym niewidomi „widzą” więcej: brajlowskie monitory, syntezatory mowy, elektroniczne lupy i udźwiękowione urządzenia codziennego użytku takie jak: zegarki, termometry, wagi czy ciśnieniomierze. Fundacja prowadzi akcje społeczne, publikuje wydawnictwa skierowane do środowiska, zróżnicowane tematycznie, przewodniki, podręczniki, książki kulinarne itp.
 
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG­iem” 
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG­iem” z siedzibą główną w Białymstoku, jest organizacją działającą na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Powstało w marcu 2011 r. z inicjatywy ludzi, którym bliskie są problemy środowiska osób z wadami słuchu. Celem statutowym organizacji jest wszechstronna działalność w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem, niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym oraz integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem osób słyszących. Główne zadanie Stowarzyszenia to zapewnienie wsparcia tłumacza języka migowego osobom niesłyszącym w kontaktach z otoczeniem. Ważnym elementem działania Stowarzyszenia jest organizowanie kursów języka migowego na wszystkich poziomach (podstawowym, doskonalącym, zaawansowanym). Stowarzyszenie propaguje również działania zmierzające do integrowania osób z wadą słuchu ze środowiskiem społecznym słyszących poprzez organizowanie różnorodnych nieodpłatnych zajęć m.in. warsztatów fotograficznych, psychologicznych, tanecznych, teatralnych, gry na bębnach etnicznych, zajęć sportowych, zajęć kabaretowych, różnorodnych imprez integrujących osoby niesłyszące.

Koordynacja:
Justyna Kołodko­-Bietkał j.bietkal@galeria-arsenal.pl
Izabela Liżewska i.lizewska@galeria-arsenal.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy