en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Plusy i minusy. O elektrowni białostockiej

23.03.2018 - 02.05.2018 / 17:00

Plusy i minusy. O elektrowni białostockiej

23.03.2018 - 02.05.2018
Otwarcie: Otwarcie: 23.03.2018 / 17:00
Miejsce: Miejsce: Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13, Białystok
Artyści: Artyści: Bas Jan Ader, Witosław Czerwonka, Kuba Dąbrowski, Maurycy Gomulicki, Małgorzata Gurowska, Mirosław Filonik, Vadim Fishkin, Igor Krenz, Robert Kuśmirowski, Kobas Laksa, Marcin Maciejowski, Antoni Mikołajczyk, Deimantas Narkevičius, Wojciech Puś, Karol Radziszewski, Wojciech Zamecznik, kolektyw artystyczny Xolor
Kuratorki: Kurator: Agata Chinowska, Magdalena Godlewska-Siwerska
A+
A-
Wystawa „Plusy i minusy. O elektrowni białostockiej” jest poświęcona starej elektrowni w Białymstoku – obecnie siedzibie Galerii Arsenał (przy ul. Elektrycznej 13). Celem wystawy jest zbadanie znaczenia budynku elektrowni w kontekście rozwoju miasta, z dużym naciskiem na okres międzywojenny.
Gmach elektrowni zbudowano w latach 1908-1909. Po odzyskaniu niepodległości elektrownia przeszła w zarząd państwowy, organem zarządzającym było Białostockie Towarzystwo Energetyczne, a dyrektorem aż do wybuchu II wojny światowej był Kazimierz Riegert. Od połowy lat dwudziestych rozpoczęto jej rozbudowę. 
 
Na wystawę będą składały się zarówno wątki historyczne, jak i współczesne. Pierwsza, historyczna część wystawy zostanie opracowana w konsultacji z historykiem Wiesławem Wróblem, badaczem historii Białegostoku i regionu, kierownikiem Pracowni Digitalizacji Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku. Będzie ona skupiać się w dużej mierze na okresie międzywojennym, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, czasie intensywnej elektryfikacji, kiedy białostocka elektrownia została rozbudowana, wyposażona w nowe turbiny, co miało bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy i przemysłowy regionu, a co za tym na życie mieszkańców, podnosząc jakość ich życia; oświetlono większość ulic w mieście, zwiększyła się liczba prywatnych odbiorców prądu. Elektryfikacja przełożyła się także na ożywienie życia kulturalnego, w mieście zaczęło ukazywać się kilka gazet, zaczęły działać teatry, szkoły. Z tego okresu na wystawie pokażemy materiały archiwalne składające się z artykułów prasowych, map, zdjęć, oryginalnych planów okablowania miasta, zabytków ruchomych – zachowany kiosk energetyczne, oraz archiwalnych sprzętów pochodzących z prywatnych kolekcji należących do pasjonatów elektryczności. Na wystawie znajdą się również zachowane książki z biblioteki zakładowej ufundowanej przez pierwszego dyrektora Kazimierza Riegerta. Cześć historyczna obejmie również materiały archiwalne z okresu po II wojnie światowej, m.in. jedną z pierwszych powojennych kronik filmowych z 1946 r., w której pokazano stan zniszczeń i odbudowę białostockiej elektrowni.
 
Druga część wystawy będzie poświęcona relacjom sztuki współczesnej z budynkiem starej elektrowni, dziś siedziby Galerii Arsenał, zajmującej się prezentowaniem sztuki współczesnej. Większość pokazywanych na wystawie prac będą to instalacje site-specific, zrealizowane specjalnie z uwzględnienie kontekstu miejsca, na potrzeby wystawy, których tematem jest istota działalności elektrowni, czyli wytwarzanie prądu, światło, energia, napięcie elektryczne. Pokażemy m.in. prace z kolekcji Galerii Arsenał – rysunki Marcina Maciejowskiego przedstawiające budynek elektrowni, rysunki świetlne Wojciecha Zamecznika i w tym kontekście zdjęcia tzw. zapisy świetlne Antoniego Mikołajczyka (również z kolekcji Galerii Arsenał), a także instalacje Roberta Kuśmirowskiego zbudowaną ze starych urządzeń prądotwórczych. Maurycy Gomulicki specjalnie na tę wystawę  przygotuje neon zatytułowany „Iskra”. Pokażemy również rzeźby świetlne Mirosława Filonika i instalację świetlną „Praia da Luz” z cyklu "Given" (2011) Wojciecha Pusia. Ważnym elementem części współczesnej będą prace artystów pochodzących z Białegostoku – Kuby Dąbrowskiego i Kobasa Laksy, dla których budynek elektrowni jest częścią pejzażu z dzieciństwa.

Agata Chinowska, Magdalena Godlewska-Siwerska


Wstęp na wystawę jest bezpłatny

Wydarzenia towarzyszące
24 marca 2018 r. - oprowadzanie autorsko-kuratorskie po wystawie

Patroni medialni

Galeria Arsenał - miejska instytucja kultury