en
Menu
Logo Galerii Arsenał

Ogłoszenia

Ogłoszenia

A+
A-
 

[2017-10-27 15:00]

Galeria Arsenał z siedzibą w Białymstoku
zatrudni na stanowisko

Specjalista ds. kadrowych
na podstawie umowy o pracę na zastępstwo lub umowy zlecenie
[w chwili obecnej czas trwania zastępstwa trudny do określenia]

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
- prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej dla ok. 25 osób,
- naliczanie list płac,
- kontrola czasu pracy pracowników,
- przygotowywanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie rachunków,
- sporządzanie deklaracji (PIT, ZUS, w przyszłości PFRON),
- przesyłanie dokumentacji do ZUS,
- prowadzenie spraw socjalnych pracowników (ZFŚS) i dokumentacji ich dotyczącej,
- opracowywanie/współpraca przy opracowywaniu regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, wynagradzania, ZFŚS, itp.)

WYMAGANIA:
- co najmniej dwa lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu kadr i płac,
- praktyczna znajomość obsługi programu GRATYFIKANT, PŁATNIK,
- dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- bardzo mile widziana znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- dobra organizacja pracy,
- odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz umiejętność pracy w zespole,

Galeria informuje, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Oferty (CV) z załączoną klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: DZ.U.2016.922)”

Należy przesyłać do dnia 09.11.2017 na adres: mail@galeria-arsenal.pl